Připomínky k obsahu

Připomínky a náměty k obsahu portálu nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Vyplnit kontaktní formulář

Služby psychiatrické rehabilitace

Výpis z Databáze komunitních služeb

Další služby psychiatrické rehabilitace pražských organizací, které nejsou v databázi výše:

Centra denních aktivit

Centra denních aktivit poskytují klientům příležitost pro setkávání a vytváření sociálních kontaktů, emoční podporu, pomoc s řešením problémů a aktivační programy

Denní stacionář, Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb, Bulovka, Křižíkova 167/50, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Oblast práce

Chráněné dílny,

Chráněná dílna představuje specifické pracoviště pro občany, kteří mají ztíženou možnost - popřípadě vůbec nemohou - uplatnit se na trhu práce - poskytuje jim pracovní a společenské uplatnění formou pracovní činnosti.

Podporované zaměstnávání    

Podporované zaměstnávání: spočívá v placené práci v integrovaném prostředí se zajištěním dlouhodobé podpory pro člověka s postižením na otevřeném trhu práce. Pod pojmem placená práce se rozumí, ze člověk dostává za stejnou práci stejnou mzdu jako zaměstnanec bez postižení.

Přechodné zaměstnávání         

Přechodné zaměstnávání je časově limitovaný pracovně rehabilitační pokus umožňující lidem, kteří pro svůj handicap nejsou dočasně schopni obstát v běžném zaměstnání bez cizí pomoci, nácvik sociálních dovedností potřebných k získání zaměstnání a udržení se v něm, a to v prostředí primárního trhu práce a za pomoci socioterapeuta.

Organizace:

DOM, Braunerova 431/22, Praha 8-Libeň, 180 00 Praha 8

Kontakty:
Telefon: 283 840 884
e-mail: dom.os@tiscali.cz
Zařízení:
DOM JOB
Adresa zařízení:
Rybná 1091/27, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1

Kaldi Café, s.r.o., Pod Klikovkou 2677/3, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5

Kontakty:
Telefon: 223 010 255
e-mail: jiri.skvor@ethiopia.cz
web: www.ethiopia.cz
Zařízení:
Ethiopia Café
Adresa zařízení:
Krkonošská 1607/10, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2

Oblast bydlení

Dům na půli cesty

Dům na půli cesty je časově omezená služba klientům, kteří se ocitli v obtížných životních situacích, založená na souběžném poskytování bydlení a sociálního tréninku, zaměřeného na rozvoj psychosociálních dovedností a dalších klientových schopností. Cílem je postupné zapojování do samostatného běžného života. V domě bydlí více než 3 osoby.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je rezidenční služba, která poskytuje klientům podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života.  Poskytuje se na dobu neomezenou.

Organizace:

Diakonie Církve bratrské, Koněvova 151/24, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3

Kontakty:
Telefon: 222 585 733
fax: 222 585 733
e-mail: diakonie@cb.cz
web http://cb.cz/diakonie

Zařízení:
Chráněné bydlení
Kontakty:
Telefon: 281 922 506, 281 922 506
Email: libor.becka@cb.cz
Web: http://cb.cz/diakonie

DOM, Braunerova 431/22, Praha 8-Libeň, 180 00 Praha 8

Kontakty:
Telefon: 283 840 884
e-mail: dom.os@tiscali.cz
Zařízení:
DOM BYDLO - Dům na půl cesty
Adresa zařízení:
Braunerova 431/22, Praha 8-Libeň, 180 00 Praha 8

Partneři

VIDA o.s.Green Doors o.s. Fokus Praha o.s. Občanské sdružení BAOBAB Bona - Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení ESET-HELP