Připomínky k obsahu

Připomínky a náměty k obsahu portálu nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Vyplnit kontaktní formulář

Psychoterapeutické služby

Psychoterapie pro lidi s duševními poruchami je potřebná nejen pro zmírnění příznaků či potíží, ale i pro zlepšení orientace ve svých postojích, přáních a potřebách, orientace ve vztazích k ostatním lidem. U závažnějších potíží je psychoterapie vhodná pro vytvoření osobních předpokladů, vůle a motivace k další psychiatrické či psychosociální rehabilitaci.

Psychoterapeutické služby pro pražské obyvatele nabízí řada webových stránek a různých praxí; některé tyto praxe nejsou provozovány ani zdravotníky či je provozují lidé, kteří jsou pro tuto práci nedostatečně erudováni a takto nabízená péče může být i poškozující.

Psychoterapii vhodnou pro léčbu psychických poruch a potíží mohou však provádět pouze lékaři nebo kliničtí psychologové s dosaženým vzděláním v systematické psychoterapii (funkční specializace v systematické psychoterapii).

Seznam psychoterapeutů, kteří splňují tyto požadavky, lze vyhledat na stránkách České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP:

Seznam psychoterapeutů

http://www.psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_sobi2&Itemid=42

Tento seznam však není úplný a existují další erudovaní psychoterapeuti, kteří v seznamu dosud nejsou uvedeni.

Kromě jednotlivých psychoterapeutických praxí psychiatrů nebo klinických psychologů, kteří nabízejí zejména individuální psychoterapii, existují rovněž psychoterapeutická střediska, která poskytují komplexní psychoterapeutickou péči, často spojenou i s programy denních stacionářů, skupinové psychoterapie, ambulancemi psychiatrů a klinických psychologů nebo s přímým propojením na služby psychiatrické rehabilitace. Tato střediska, která poskytují i denní péči, jsou sdružena v 

Asociaci denních stacionářů a krizových center /ADSKC/

http://www.adskc.cz/

Mezi tato zařízení v Praze patří:

Denní psychoterapeutické sanatorium

Klánova 62, Praha 4 – Hodkovičky
http://www.ondrejov.cz/index.php

Poskytuje psychoterapeutickou péči pro lidi trpící psychózou, neurózami, závislostí prostřednictvím denních psychoterapeutických programů, docházkových skupinových programů, individuální psychoterapie, rodinné terapie a psychiatrické péče. Jeho součástí je i krizové oddělení s terénním týmem působícím ve vlastním prostředí pacientů; indikací jsou krizové stavy v souvislosti s psychotickým onemocněním.

Denní sanatorium, Fokus Praha, o.s.
Meziškolská 2, Praha 6 – Břevnov
http://www.fokus-praha.cz/index.php?action=main&subject=18&sessid=a26578f99d3db42aa5b1768ae1c16721

Hlavní součástí péče je denní psychoterapeutický program pro lidi trpící psychózou, který je doplňován o individuální, skupinovou psychoterapii a rodinnou terapii, psychiatrickou ambulantní péči. Sanatorium je provázáno s ostatními službami psychiatrické rehabilitace a případového vedení o.s. Fokus Praha. Součástí je i krizový tým poskytující péči ve vlastním prostředí pacientů v době krize v souvislosti s psychózou.

Denní sanatorium Horní Palata

U Nesypky 28, Praha 5
http://int2.lf1.cuni.cz/article.asp?nArticleID=7202&nDepartmentID=2331&nLanguageID=1
Je součástí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Poskytuje denní psychoterapeutický program, zaměřený zejména na péči o lidi trpící neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi, který je rozšířen o další formy skupinové a individuální psychoterapie. Součástí sanatoria je rovněž psychiatrická ambulance, psychosomatická ambulance a klinicko-psychologické pracoviště.

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika

Vejvanovského 1610, Praha 4
http://www.klinikaeset.cz/

Klinika ESET je zaměřena na komplexní péči o lidi trpící potížemi z okruhu neuróz, psychosomatických poruch, osobnostních poruch, psychóz, závislostí a organických psychických poruch. Hlavními součástmi péče jsou denní stacionáře s psychoterapeutickými programy zaměřenými podle typu potíží, dále skupinová psychoterapie, rodinná terapie, individuální psychoterapie, psychiatrické a klinicko-psychologické ambulance, ergoterapie a možnost podpory pacientů v jejich vlastním domácím prostředí, poskytované psychiatrickými sestrami. Zdravotní služby Kliniky ESET jsou úzce propojeny se službami psychiatrické rehabilitace o.s.ESET-HELP.

Psychosomatická klinika

Patočkova 3, Praha 6
http://www.psychosomatika.cz/

Nabízí komplexní péči o pacienty s psychosomatickými potížemi. Kombinuje péči psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou s péčí odborníků různých oblastí somatické medíny (interna a ultrazvuková diagnostika, neurologie, gynekologie, fyzioterapie a akupunktura). Součástí programu Psychosomatické kliniky je večerní stacionář a další léčebné a preventivní skupinové programy.

Středisko psychoterapeutických služeb Břehová

Břehová 3, Praha 1
http://www.psychosomatika.cz/psychosom/psy_01.asp?idc0=32&idc1=14&idc2=&idc3=&M0=5&M1=3&M2=3&M3=&M4=

Středisko se zaměřuje na práci s pacienty s neurotickými, psychosomatickými a některými osobnostními poruchami. Poskytuje systematickou psychoterapii individuální a skupinovou, denní stacionář s psychoterapeutickým programem a dále rodinou terapii a psychoterapii pro děti.

Vedle psychoterapeutických středisek, jejichž součástí je denní stacionář s psychoterapeutických programem, působí i další psychoterapeutická střediska, ve kterých pracují týmy psychoterapeuticky erudovaných odborníků:

Dejvické psychoterapeutické centrum

Evropská 86, Praha 6
http://www.dpc.cz/

Tým centra je tvořen psychiatry a klinickým psychologem. Poskytuje služby psychiatrické ambulance, individuální psychoterapii, rodinnou terapii a některé formy skupinové psychoterapie.

Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii

Apolinářská 4a, 128 08, Praha 2
http://www.abstinence.cz/index.php?rubrika=7

Poskytuje psychoterapeutickou, psychiatrickou a psychologickou péči pro uživatele návykových látek a jejich rodinné příslušníky a osoby se zvýšeným rizikem vzniku závislosti na návykových látkách, a to formou individuální a skupinové psychoterapie, rodinné terapie, poradenství v oblasti léčby závislostí.

Denní stacionář „Karlov“

Všeobecné fakultní nemocnice a 1.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kontakt:
Tel.: (00420) 22496 5347
web: http://psychiatrie.lf1.cuni.cz
e-mail: dsdospeli(zavinac)vfn.cz
 

Partneři

VIDA o.s.Green Doors o.s. Fokus Praha o.s. Občanské sdružení BAOBAB Bona - Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení ESET-HELP