Připomínky k obsahu

Připomínky a náměty k obsahu portálu nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Vyplnit kontaktní formulář

Už jsem se léčil, ale potřebuji další pomoc

Pokud jste otevřeli tuto stránku, jste pravděpodobně v situaci, kdy jste pociťoval/a nebo pociťujete psychické obtíže a snažil/a jste se nebo se je snažíte aktuálně řešit. Není lehké přiznat si přítomnost takových obtíží a potřebu vyhledat odbornou pomoc. To, že jste dospěli až sem, svědčí o Vaší síle a odvaze.

Ačkoli bývá psychiatrická péče někdy ve společnosti vnímaná s despektem a obavami, jde o odbornou pomoc stejně, jako když řešíme jakékoli jiné zdravotní problémy. Bohužel řada lidí své psychické problémy z různých důvodů nepřiznává či nerozpoznává (mluví se o tzv. skryté nemocnosti) nebo nedostává adekvátní odbornou pomoc a často zbytečně a dlouho trpí.

Jak se vyznat ve své situaci, kde nyní jsem?

Rozmýšlení nad tím, jaká je Vaše situace, co Vám pomáhá a co dále potřebujete, je velmi důležité. Pokud vnímáte, že potřebujete více podpory, informací, služeb nebo změnu v podpoře či pomoci, kterou nyní dostáváte, je to naprosto v pořádku. Psychické problémy, jejich vývoj a potřeby každého se liší a v čase proměňují.

Pravděpodobně zjišťujete, co nebo kdo Vám pomáhá a co naopak Vaše potíže zhoršuje. Možná Vaše obtíže již v minulosti odezněly a nyní se opět probouzejí nebo se objevují obtíže nové, které dosud neznáte. To se může dít v souvislosti s novými životními událostmi nebo i bez zjevných souvislostí. Je především důležité, jak Vy osobně prožíváte míru těchto obtíží a to, jak vstupují do Vaší osobní spokojenosti a běžného fungování. Ať už své obtíže či situaci považujete za mírné či závažné, považujeme za důležité je řešit, neboť věříme v možné zlepšení situace.

Zvažte, kolik a jakou pomoc v současné době potřebujete. Pokud pro své rozhodování, na koho se obrátit, potřebujete více informací, můžete se obrátit na pracovníky, se kterými jste v kontaktu, nebo na některou z poraden viz níže, kde mají přehled o dostupných službách a mohou Vám pomoci se ve Vaší situaci lépe zorientovat a najít vhodnou pomoc.

Kde nyní jsem, jak závažné jsou mé obtíže?

Pokud vnímáte, že se potřebujete více zorientovat v tom, co nyní prožíváte, dovolujeme si Vám nabídnout základní vodítko pro Vaši orientaci a posouzení Vaší situace v části webu Ještě jsem se neléčil a cítím potíže.

Pokud v současnosti pracujete s některým odborníkem, můžete svou situaci samozřejmě řešit s ním. Případně se můžete obrátit na Internetové poradny”, Linky důvěry nebo na Ambulance psychiatrů” a “Ambulance klinických psychologů”.

Kdo mi může pomoci?

Ve Slovníčku pojmů najdete seznam jednotlivých profesí v rámci psychiatrické péče s popisem, co dělají a jak Vám mohou pomoci.

Kde a jakou pomoc mohu najít?

Základní sociální poradenství” (informace o službách, jejich dostupnosti, orientace a doprovázení v situaci atd.) poskytuje každá sociální služba a pracovníci jednotlivých služeb Vás jistě rádi nasměrují.

Cílené poradenství s možností doprovázení v řešení situace nabízí tzv. “Odborné sociální poradenství” v rámciSlužeb psychiatrické rehabilitace”.

Občanské poradny mají za úkol poskytovat lidem informace a kontakty na jiná odborná pracoviště a být především průvodcem po celou dobu obtíží. Služby poskytované občanskou poradnou nejsou spojeny se specifickým okruhem obtíží, mají široký záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského života.

Specializované poradny reagují na potřebu specifické odborné pomoci a nabízejí cílenou podporu při určitých psychických obtížích.

Můžete také využít Internetové poradny, Linky důvěrynebo se obrátit přímo na vybranou službu.

V jaké oblasti lidé potřebují nejčastěji podporu či pomoc? Jaké služby na tuto potřebu reagují?

Informace a orientace v situaci
(informace o nemoci a její léčbě, jaké služby existují a co mohou nabídnout, na co mám nárok, jaká mám práva a ochrana práv, kde a jak o pomoc žádat, jaké služby jsou aktuálně dostupné atd.)

 • On-line anonymní psychologické poradny
 • Telefonní linky důvěry
 • Ambulance psychiatrů a klinických psychologů
 • Základní a odborné sociální poradenství v rámci Služeb psychiatrické rehabilitace
 • Specializované poradny
 • Občanské poradny
 • Svépomocné organizace lidí trpících duševní poruchou
 • Organizace příbuzných a přátel lidí trpících duševní poruchou

Zdraví psychické i tělesné
(duševní obtíže a jejich dopad na život, spánek, vedlejší účinky léků, podpora a porozumění situaci, předcházení zhoršení zdravotního stavu, řešení krizových stavů atd.)

Zaměstnání, práce, výkonové aktivity
(volba vhodné profese, mapování pracovních dovedností, trénink pracovních dovedností, pomoc ve výběru zaměstnání, informace o trhu práce a o tom, jak hledat práci, pomoc v dojednání pracovních podmínek a podpora v nástupu do práce atd.)

Bydlení, soběstačnost, péče o domácnost a o sebe
(nalezení vhodného bydlení, trénink dovedností – nakupování, vaření, úklid atd., finanční hospodaření, hygiena, zdravý životní styl atd.)

 • Služby psychiatrické rehabilitace
 • Ergoterapie

Sociální zajištění
(zajištění bydlení, finančních zdrojů – nemocenská, dávky v nezaměstnanosti, invalidní důchod atd., informace na co mám nárok, pomoc ve vyřízení dávek, řešení dluhů, právní tázky atd.)

Volný čas, záliby, zájmy
(nalezení smysluplné aktivity, rovnováha mezi činností a odpočinkem, organizace svého času, dostupnost aktivit atd.)

 • Služby psychiatrické rehabilitace
 • Organizace dobrovolníků

Vztahy partnerské, rodinné, mezilidské
(komunikace a trénink sociáních dovedností, podpora v udržení stávajících vztahů, nalezení nových přátel, partnera, sexuální oblast atd.)

Seberozvoj, vzdělávání
(orientace sám v sobě, co je pro mě důležité, pomoc ve vyhledání vhodného studia a podpora během studia, trénink dovedností potřebných pro studium atd.)

Duchovní/spirituální oblast
(vnitřní klid a pocit naplněnosti života, hledání smyslu života atd.)

Je důležité mluvit o tom, co se s Vámi děje, konzultovat své otázky a pochybnosti. Své obtíže nezlehčujte ale ani nepřeceňujte! Někdy může být obtížné vybrat v široké nabídce kontaktů, jakou organizaci či odborníka oslovit. Vodítkem může být nabídka služeb, Vaše potřeby a očekávání, vzdálenost od místa bydliště, aktuální dostupnost, úhrada služby (většina služeb je poskytována bezplatně, hrazena např. ze zdravotního pojištění nebo prostřednictvím grantů, některé služby jsou však placené, zvláště pokud se jedná o privátní odbornou praxi) atd. Při telefonickém či osobním kontaktu by Vám měl daný odborník poskytnout všechny potřebné informace pro Vaše rozhodování.

Pravděpodobně již máte první zkušenosti s lidmi z pomáhajících profesí (s lékaři, sestrami, sociálními pracovníky, psychology, psychoterapeuty, ergoterapeuty, pracovními asistenty či dalšími profesemi (“Slovníček pojmů. Často přicházíme s určitým očekáváním a předpoklady, co by lidé v pomáhajících profesích měli dělat a jsme zklamáni, pokud se naše očekávání nenaplňuje. Vyjasňování očekávání, nabídky a možností pomáhajících profesionálů je nutnou součástí spolupráce a někdy je třeba vytrvat určitý čas, seznámit se s více službami či pracovníky, aby člověk našel to, co mu nejvíce vyhovuje a je pro něj užitečné. Každý člověk (i každá profese) je jiný, vychází z různých podmínek a zkušeností a zastává rozličné role. Tak se i přístup, způsoby práce a nabízené služby pracovníků pomáhajících profesí mohou lišit.

Máte právo na volbu pracovníka, se kterým budete pracovat, stejně jako na výběr služby, kterou budete užívat! Právo na změnu je samozřejmostí. Je třeba ovšem dodat, že spolupráce je vždy otázkou dohody obou stran a výstupy spolupráce přichází až po určité době.

Vzhledem k tomu, že každý z nás potřebuje jiné věci a nabídka služeb a odborníků je omezená, můžete se dostat do situace, kdy víte, co přesně potřebujete, ale daná pomoc není aktuálně dostupná (např. je služba obsazená) nebo neexistuje (např. služba nebyla vytvořená). Někdy se stane, že jsou takové přijímací podmínky do služby, které nesplňujete, nebo Vám náplň služby v něčem nemusí vyhovovat a splňuje Vaši představu jen částečně. Věříme tomu, že pracovníci, se kterými jste aktuálně v kontaktu, Vám mohou pomoci řešit takovou situaci a že pracovníci nových služeb Vám vyjdou maximálně vstříc v rámci svých možností.

První zkušenosti s léčbou:

Duševní obtíže mohou být různé závažnosti, mohou mít rozličný průběh i dopad na život člověka, tomu odpovídá i rozličnost služeb a léčebných postupů a možností. Pro někoho je adekvátní pomocí jednorázová podpora na krizovém centru či v psychiatrické ambulanci, pro jiného v pravidelném docházení na psychoterapii či v nástupu do rehabilitačních služeb, pro jiného v pobytu na lůžku v nemocnici.

Vaše dosavadní zkušenosti s léčbou jsou velmi důležité, ať už je vnímáte jako pozitivní či negativní. Přináší informace, které pomáhají rychleji si uvědomit nástup obtíží, včas vyhledat odbornou pomoc či upravit něco ve svém běžném fungování (např. změnit režim spánku a odpočinku, vzít si pár dnů volna, předat zátěžové úkoly jiným lidem apod.) a předejít tak rozvinutí obtíží. Někdy však může být předešlá zkušenost překážkou. Možná si říkáte : “já už jsem to překonal/a, mě už se to znovu stát nemůže” , “já už vím jak na to, nikoho nepotřebuji” nebo si říkáte “jestli projít tím, co minule, tak to raději nic - zkusím se z toho nějak dostat sám/a”, “horší už to být nemůže, já to vydržím” apod.. Předešlá nepříjemná zkušenost s psychiatrickou péčí může být velkou překážkou, což je škoda, neboť odborná psychiatrická či psychoterapeutická pomoc může být někdy zásadní pro ústup obtíží.

Lidé s dlouhodobými závažnějšími obtížemi někdy po určité době pociťují zklamání z toho, že léčba nepostupuje tak rychle a účinně, jak by si člověk přál, a vyžaduje další úsilí a trpělivost. Smutek, únava či rozhořčení pak mohou vést k myšlenkám léčbu vzdát. Někdy lidé přecházejí od jednoho odborníka k druhému, navštěvují řadu služeb současně, jindy po prvním neúspěchu nebo nenaplněném očekávání zůstávají sami s přesvědčením, že “jim nikdo stejně neporozumí” nebo “že je to zbytečné” a mají pocit, že “jim nikdo a nic nepomůže”. Někdy je to těžké, přesto si myslíme, že má smysl ve svém úsilí pokračovat. V takový moment mohou pomoci Vaši blízcí a odborná pomoc od profesionálů (“Slovníček pojmů”), kteří Vás mohou podpořit, podat více informací a najít další pomoc či cesty ke zlepšení Vaší situace.

Na druhou stranu lidé mohou pociťovat úlevu, vidět pokroky, cítit, jak zdravotní obtíže ustupují a možná přichází pocit, že své obtíže či nemoc začínají zvládat. Ačkoli je tento pocit přívětivý, přináší jistá rizika. Nával radosti, která je jistě oprávněná, může vést k polevení léčby, snížení pozornosti k možnému zhoršení zdravotního stavu, k myšlenkám léčbu ukončit či dokonce k předčasnému odchodu z léčby či služby. Takové myšlenky doporučujeme vždy konzultovat s pomáhajícími profesionály (“Slovníček pojmů ),, neboť u některých duševních obtíží je předčasné ukončení léčby spojené s vysokým rizikem návratu onemocnění.

Možnosti léčby a jednotlivé složky léčebného systému

Při závažných obtížích může být někdy nezbytná hospitalizace na lůžkovém oddělení v nemocnici (Lůžková psychiatrická péče). Někdy je situace tak naléhavá, že je třeba volat záchrannou službu či policii, zvláště, pokud je člověk ve stavu, kdy ohrožuje na zdraví sám sebe či lidi ve svém okolí. Tato situace je jistě citlivá a lidé ji často prožívají dramaticky. Na druhou stranu záchrana života je prioritou. Někdy však lidé pociťují velkou úlevu, že již konečně dojde k řešení obtíží a hospitalizaci vítají, nemocniční oddělení vnímají jako bezpečný prostor, kde si mohou odpočinout, kde “jsou od svých duševních obtíží chráněni”. Hospitalizace na lůžkovém psychiatrickém oddělení je bohužel často spojená se stigmatem, panuje přesvědčení, že “pokud mě tam zavřou, už se odtamtud nedostanu”, “už mám nálepku blázen a té se nezbavím” apod. Přitom v případě jiných zdravotních obtíží vnímáme hospitalizaci v nemocnici za samozřejmou, stejně jako volání záchranné služby při ohrožení života.

Během hospitalizace je důležité být v kontaktu s rodinou a svými blízkými a již před propuštěním mít zajištěný co nejplynulejší přechod zpět do běžných aktivit. Během hospitalizace může dojít k ústupu nejvážnějších obtíží, častokrát však lidé po propuštění ještě pociťují potřebu další podpory a pomoci. Je užitečné si takovou podporu zajistit ještě během hospitalizace, pracovníci na oddělení by s Vámi tyto otázky měli řešit. Zpravidla se jedná o podporu v rámci Psychoterapeutických služeb, Služeb psychiatrické rehabilitace nebo přestup do Ambulance psychiatrů” a “Ambulance klinických psychologů viz níže.
Pokud se Vám stalo, že jste do léčby vstoupili nedobrovolně, jsou možná Vaše pocity smíšené. Taková situace může být zraňující, jak pro člověka s duševními obtížemi, tak pro jeho blízké. I když lidé často porozumí tomu, proč se tak stalo, mohou zůstávat otázky, nevyslovené pocity, obavy apod. Individuální nebo rodinná terapie („Psychoterapeutické služby ) může pomoci překonat tuto náročnou situaci (a nejen tu) a podpořit udržení a posílení blízkých vztahů.

V naléhavých situacích je také možné kontaktovat “Krizová centra a služby”, která poskytují neodkladnou, bezbariérovou a nestigmatizující psychiatrickou péči a kde je možné své obtíže konzultovat. Zpravidla jde o telefonickou krizovou pomoc, některá centra však nabízí i možný výjezd domů za člověkem ohroženým na zdraví. Některá krizová centra také nabízí krátkodobý pobyt, který umožní překonat krizovou situaci, aniž dojde k dlouhodobé hospitalizaci v nemocnici. Tuto pomoc využívají jak lidé, kteří sami obtíže vnímají, tak jejich blízcí a přátelé, kteří mají obavy o zdraví svého blízkého člověka či sami potřebují podporu. Neostýchejte se s pracovníky krizového centra spojit, je lepší svou situaci konzultovat zavčasu a hledat možné řešení, než vyčkávat, kdy se mohou obtíže zvětšit tak, že hospitalizace bude nevyhnutelná.

Jinou možností, jak si zajistit podporu v domácím prostředí, je např. využití služby “Terénní psychiatrické sestry” (Slovníček pojmů), která spolupracuje s ambulantním psychiatrem, podává informace a podporuje v užívání léků, pomáhá ve zvládání běžných denních činností a v případě zhoršení zdravotního stavu poskytuje podporu pro překlenutí obtíží, aby nemuselo dojít k hospitalizaci.
Podporu v domácím prostředí, nácvik běžných denních činností a pracovních dovedností atd. nabízí také “Ergoterapeut” (Slovníček pojmů) nebo pracovník v rámci služby “Case managemet” (“Služby psychiatrické rehabilitace”).

Léky, tzv. psychofarmaka, které se často užívají jako jeden z prostředků léčby duševních obtíží, jsou často diskutovanou otázkou. Některé mohou přinášet rychlou úlevu, u jiných efekt nastupuje teprve po několika týdnech užívání. Přesné informace o lécích a jejich účincích by Vám měl podat Váš ošetřující psychiatr nebo se můžete obrátit na “Ambulance psychiatrů” a “Ambulance klinických psychologů”.

V současné době je poměrně široký výběr léků a došlo k výraznému vývoji v jejich účinnosti. Přesto někdy není lehké najít léky, které vyhovují individuálním potřebám a nějaký čas trvá, než se najde optimální kombinace a dávkování. Na druhou stranu se někdy podaří najít účinnou léčbu hned napoprvé. Závisí to z velké části na typu duševních obtíží, na jejich závažnosti a především na individuální vnímavosti k jednotlivým účinným látkám.

Psychofarmaka mohou být velmi efektivní a pomoci v ústupu duševních obtíží, někdy je však jejich užívání spojené s určitými nežádoucími (vedlejšími) účinky. Vždy je třeba účinky léků konzultovat s ošetřujícím lékařem, se kterým můžete hledat úpravu léků a jejich dávkování a řešení případných nežádoucích účinků.

V praxi se setkáváme s tím, že účinky léků bývají někdy přeceňovány a léky vnímány jako snadné a rychlé řešení obtíží. Bohužel léky sami o sobě častokrát situaci nevyřeší a účinnou léčbou je kombinace užívání léků s dalšími léčebnými postupy např. v rámci Psychoterapeutických služeb nebo Služeb psychiatrické rehabilitace“. Je nutné dodat, že řadu psychických potíží je možné řešit bez užívání psychofarmak prostřednictvím zmíněných podpůrných služeb.

Duševní obtíže mohou narušit vztahy, na kterých nám záleží, snížit naši schopnost pracovat, či se o sebe postarat a být soběstačný. V době, kdy dojde k ústupu nejvážnějších psychických obtíží, se pozornost zpravidla přesouvá od řešení jednotlivých příznaků nemoci ke zvládání běžných činností a ke snaze zaběhnout se opět do běžného života. S tímto přirozeně přichází nové otázky a potřeba další podpory. Někdy psychické obtíže či nemoc natolik ovlivní náš život, že stojíme před otázkami, kdo jsme a kam chceme svůj život nasměrovat. V tomto ohledu mohou být psychické obtíže výzvou k přehodnocení toho, co je pro nás důležité a k vytvoření nových hodnot a priorit. Najít odpovědi na tyto otázky nemusí být snadné a vyhledat podporu a pomoc v jejich řešení je přirozené. Pomoci v tom mohouPsychoterapeutické služby” , Služby psychiatrické rehabilitace či podpora v rámci Ambulance psychiatrů” a “Ambulance klinických psychologů.

Často se také otevírá otázka možného pracovního uplatnění. V důsledku nemoci někdy není možné pokračovat v započaté kariéře a je třeba hledat jiné profesní nasměrování. Samotná tato situace je náročná. Možná nyní zjišťujete, jaké jsou Vaše pracovní možnosti a jaká omezení psychické obtíže aktuálně přináší. Stejně tak ale může být důležité řešit otázku sebepéče, soběstačnosti, trávení volného času, odpočinku, vytváření plnohodnotných vztahů - včetně partnerských, seberozvoji, duchovní stránce atd. Na výše zmíněné otázky a potřeby se snaží reagovat jednotlivé Služby psychiatrické rehabilitace, kde je možné získat více informací, podpory, pomoci či praktický nácvik potřebných dovedností.

Sdílet své zkušenosti s lidmi, kteří mají podobné obtíže, může být úlevné a obohacující. Podporu a pomoc poskytují Svépomocné organizace, které zakládají lidé, kteří sami trpí psychickými obtížemi.

Jak mohou situaci prožívat Vaši blízcí:

Blízcí lidé, rodina, přátelé, mohou prožívat řadu situací velmi podobně, jako člověk trpící duševními obtížemi. Prvotní zmatení, snaha situaci porozumět a řešit ji, hledat účinnou pomoc, být nadšený z prvních úspěchů léčby či zklamán nebo rozhořčen, pokud se nedaří apod. jsou přirozené reakce na novou situaci. Je bolestné vidět blízkého člověka v obtížné situaci a bývá těžké přijmout, že člověk, kterého tak dobře známe, začal trpět duševními obtížemi. Navíc jsou některé situace zraňující, člověk může reagovat podrážděně, neadekvátně, překvapivě, přitom může jít jen o projev vnitřní nepohody a tíhy. Blízcí lidé v tento moment reagují různě. Někteří se např. snaží situaci hned řešit, sami vstupují a přináší návrhy, doporučení a hledají pro svého blízkého odbornou pomoc. Jiní kladou nároky na člověka s psychickými obtížemi, aby sám na sobě pracoval a “vzchopil se”. Další se spíše stahují do sebe, snaží se žít “jako by potíže nenastaly” , někdy jen těžko věří, že by se takové potíže mohly objevit právě v jejich rodině, jiní žijí v důvěře, že to jejich blízký zvládne nebo se drží naděje, že celá situace má ještě jiné vysvětlení atd.

Každý má své představy, očekávání a přání a také způsoby, jak zvládat zátěžové situace. Podpora blízkých je vždy velmi významná a na cestě k úzdravě je velkou pomocí. Zároveň však někdy ve snaze zvládnout celou situaci, vznikají různá nedorozumění mezi rodinou či blízkými lidmi a člověkem, který zažívá psychické obtíže. Rodinná terapie („Psychoterapeutické služby, Manželské a rodinné poradny”) může pomoci překonat tuto náročnou situaci a podpořit udržení blízkých vztahů.

Důležité je také říci, že blízcí lidé, rodina a přátelé se zpravidla soustředí na pomoc svému blízkému, což je velmi důležité. V takové životní situaci je však na místě vytvořit si také podporu a pomoc pro sebe sama. Bohužel se v praxi často setkáváme s rodinami, které příliš dlouho čerpali jen z vlastních sil a cítí, že již nemohou dále. Rodina má právo na stejnou míru podpory a informací o možném průběhu duševních potíží, možnostech léčby, dostupné pomoci a službách atd. jako sám člověk s duševními obtížemi. Vyhledat “Psychoterapeutické služby”, „Manželské a rodinné poradny nebo Organizace rodičů a příbuzných, obrátit se na Linky důvěry nebo v naléhavých situacích na Krizová centra a služby může být jedním z kroků, jak si pro sebe potřebnou míru podpory zajistit.
Dovolujeme si Vám také nabídnout základní vodítko pro zvážení závažnosti situace a potíží, které vnímáte u Vašeho blízkého člověka v části webu Můj kamarád nebo příbuzný je nemocný”.

Jaké mám možnosti, jak pokračovat?

Věříme tomu, že před tím, než uděláme v životě nějakou změnu, nebo „akci“, musíme nejprve cítit potřebu stávající situaci změnit, být svým způsobem nespokojení. Možná se nacházíte právě v tomto bodě, kdy jste začali vnímat, že něco jde dobře, ale některé věci potřebujete změnit. Pokud nespokojenost dosáhne určité míry, která je u každého z nás jiná, rozhodneme se a změnu uděláme. Proto, abychom to mohli udělat, se potřebujeme cítit připravení, věřit, že zvládneme změnu uskutečnit, vědět proč ji chceme uskutečnit a jak, mít představu, co nám přinese, věřit tomu, že změna pro nás bude pozitivní. Zároveň když něco měníme ve svém životě, má to zpravidla dopad i na lidi nebo situace kolem nás. Mnohem snáz změnu zrealizujeme, pokud cítíme podporu od svého okolí. Je tedy důležité vědět, jak se k našemu rozhodnutí okolí staví a zda nám může být oporou. Zároveň ne každá i dobře míněná „podpora“ je pro nás pomocí. Potřebujeme tedy také vědět, co a od koho potřebujeme konkrétně, co by nám v našem úsilí pomohlo, abychom o účinnou pomoc mohli požádat. Pro to vše je předpokladem, že jsme si vědomi toho, co je pro nás v životě důležité, že víme, co nás zajímá a baví, známe svoje možnosti a limity, že si uvědomujeme co chceme, umíme o sobě přemýšlet, rozhodnout se a realizovat to, co chceme. (Zdroj : O.s.Green Doors interní materiály, „Dotazník připravenosti“)

Pár tipů pro práci se sebou :

 1. Zkuste se ohlédnout za tím, co vše se Vám již podařilo. Můžete si pro sebe napsat “List svých úspěchů” na cestě ke zlepšení Vašich obtíží či situace.
 2. Když se ohlédnete zpátky, co Vám dosud nejvíce pomohlo?
 3. Pokud budete cítit zhoršení obtíží, co Vám pomůže pokračovat v úsilí směřující k úzdravě?
 4. Pokud by došlo k vážnému zhoršení zdravotního stavu, jak chcete, aby proběhla podpora a pomoc od Vašich blízkých a profesionálů?
 5. Když si představíte sami sebe např. za 3 – 5 let - záříte spokojeností a splnilo se Vám vše, co jste chtěl/a. Jak Váš život bude vypadat? Co bude ve Vašem životě jiného? A jaký první krok pro to můžete udělat? Kdo nebo co Vás v tom podpoří?
 6. Co pro Vás nyní vystupuje jako nejdůležitější, co pociťujete, že potřebujete nejvíce?
 7. Co pro naplnění této potřeby můžete udělat sám/a? Jaké dovednosti, znalosti, zkušenosti máte pro to, abyste dosáhl/a toho, čeho chcete?
 8. Jaké zdroje ve Vašem okolí můžete využít? Koho můžete požádat o pomoc a o jakou pomoc?
 9. Jak poznáte, že jste dosáhl/a toho, co jste chtěl/a? Podle čeho poznáte, že již podporu či pomoc nepotřebujete?

Možná jste si již na podobné otázky odpověděli a jste před realizací Vašich plánů. Možná váháte, jakého pracovníka požádat o pomoc či jakou službu využít. Pokud cítíte potřebu větší podpory v jakékoli oblasti, chceme Vás podpořit v tom, abyste své potřeby vyslovil/a a zkusil/a využít možné podpory od lidí ve Vašem okolí a od odborných pracovníků.

Přejeme, ať je Vaše cesta ke zlepšení psychických obtíží úspěšná, ať se splní Vaše přání a dosáhnete toho, čeho chcete.

Partneři

VIDA o.s.Green Doors o.s. Fokus Praha o.s. Občanské sdružení BAOBAB Bona - Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení ESET-HELP