Připomínky k obsahu

Připomínky a náměty k obsahu portálu nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Vyplnit kontaktní formulář

Svépomocné organizace

Kontaktní centrum Anabell Praha

Adresa: areál Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 2a, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel: 775 904 778, aktuální kontaktní hodiny viz http://www.anabell.cz/index.php/anabell-praha
E-mail: praha@anabell.cz
Web: www.anabell.cz, http://www.anabell.cz/index.php/anabell-praha
Činnost: odborné sociální poradenství, informační centrum a přednášková činnost, poradna pro nemocné poruchami příjmu potravy, nutriční poradna, knihovna Anabell, svépomocná skupina

Nabízí pomoc a podporu osobám s poruchou příjmu potravy (mentální anorexií, mentální bulimií a záchvatovitým přejídáním) od 12 let a jejich blízkým. Účelem této pomoci a podpory je společné hledání cesty k plnohodnotnému životu bez poruchy příjmu potravy.

Informační centrum

Kdy:Každé úterý od 16:00 do 18:00 -možnost pro osobní návštěvu
Kontakt: praha@anabell.cz,
Tel.: 775 904 778
Web: http://www.anabell.cz/index.php/anabell-praha/nase-sluzby/informacni-centrum
V uvedený čas můžete přijít kdykoliv, není třeba se předem objednávat. V informačním centru získáte základní informace o možných službách Anabell a také kontakty na odbornou pomoc, budete mít možnost půjčit si literaturu na téma poruchy příjmu potravy, objednat se do Poradny pro osoby poruchou příjmu potravy, případně domluvit přednášku pro Vaši školu či třídu, atd.
Služba je poskytována zdarma, zpoplatněny jsou služby Knihovny Anabell Praha.

Poradna pro osoby s poruchou příjmu potravy

Kdy: Pondělí 10.00 - 15.00 hod., Středa 15.00 - 20.00 hod.
Web: http://www.anabell.cz/index.php/anabell-praha/nase-sluzby/poradna-pro-osoby-s-poruchou-prijmu-potravy
Kontakt pro objednání:

  • E-mailem: praha@anabell.cz, kdykoliv, Bc. Kateřina Lajbnerová
  • Telefonicky: 775 904 778
  • objednávací termíny viz web

SMS zprávou není možné se objednat.

Konzultace v Poradně pro osoby s poruchou příjmu potravy a jejich blízké začíná vždy v celou hodinu a trvá 50 minut. Na konzultaci je třeba se předem objednat (viz kontakt výše). Nejde o psychoterapeutické sezení, ale konzultace je vedena v rámci odborného sociálního poradenství. Pracovník bude vždy vycházet z toho, s čím přicházíte a co potřebujete Vy. Služby Poradny můžete využít jednorázově nebo i opakovaně, max. počet konzultací je 5. O Vaší spolupráci v Poradně povede sociální pracovník záznam, do kterého máte vždy právo nahlédnout.
Služba je poskytována zdarma.

Nutriční poradna

Kdy: po 15:00-19:00
Kontakt pro objednání:

SMS zprávou není možné se objednat.
Web: http://www.anabell.cz/index.php/anabell-praha/nase-sluzby/nutricni-poradna
Poradenství v Nutričné poradně poskytuje nutriční terapeutka Jaroslava Toutonghi, MBA.
Nutriční poradenství je úzce specializované poradenství, které nabízí možnost osobně zkonzultovat s nutriční terapeutkou Váš jídelní režim narušený poruchou příjmu potravy, společně sestavit jídelníček podle Vašich potřeb, získat kontakt na další odbornou pomoc.

Kvůli mateřské dovolené je Nutriční poradna momentálně mimo provoz. Obnovení nutričního poradenství je plánováno na léto 2010. Pro bližší informace průběžně sledujte webové stránky, případně nás kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle či e-mailové adrese.
Nutriční poradenství je poskytováno za poplatek 300,- Kč za jedno 50 minutové sezení. Cena pro studenty je 200,- Kč (po předložení studentského průkazu).
Sezení v Nutriční poradně je možné i v Anglickém jazyce.

Knihovna

Web: http://www.anabell.cz/index.php/anabell-praha/nase-sluzby/knihovna
Je možnost si půjčit v Kontaktním centru Anabell Praha na dobu 1 měsíce za manipulační poplatek (25,- až 50,- Kč dle pořizovací ceny knihy).
Knihovna je k dispozici v době provozu Informačního centra, tedy každé úterý od 15:00 do 17:30 a dále v rámci našich ostatních služeb (tedy např. v rámci Poraden či Skupin).
Půjčování knih se řídí Výpůjčním řádem Anabell Praha, se kterým je třeba vyjádřit písemný souhlas. Další tituly k vypůjčení či prodeji nabízí Knihovna a prodejna v Brně.

Programy primární prevence

Web: http://www.anabell.cz/index.php/anabell-praha/nase-sluzby/programy-primarni-prevence
Informace a objednání semináře na telefonním čísle 775 904 778 nebo na adrese praha@anabell.cz  
Semináře primární prevence realizujeme pro:

  • žáky základních škol
  • studenty středních škol a gymnázií
  • studenty VOŠ i škol vysokých

Přednášející jsou pracovníci Kontaktního centra Anabell Praha.
Cena přednášky: 10,- Kč za 1 minutu. 

Vzdělávání

Web: http://www.anabell.cz/index.php/anabell-praha/nase-sluzby/vzdelavani
Účast na workshopech je příležitostí získat informace o poruchách příjmu potravy, léčbě, poradenství v oblasti výživy, prevenci a možnostech odborné pomoci v ČR.
Workshopy budou probíhat v rámci malé skupiny (max. 12 osob) a jsou určeny pro zájemce o odbornou praxi a problematiku poruch příjmu potravy.

Workshopy nenahrazují jakoukoliv odbornou pomoc a nejsou určeny pro osoby s poruchou příjmu potravy!

Dobrovolnictví a odborná praxe

Web: http://www.anabell.cz/index.php/anabell-praha/nase-sluzby/dobrovolnictvi-a-odborna-praxe
Anabell Praha nabízí možnost vykonávání odborných či dobrovolných praxí. Pro spolupráci je uzavřena dohoda o dobrovolnictví/odborné praxi, na náplni praxe se vždy společně domluvíme.
V případě zájmu o praxi, dobrovolnickou činnost či o informační seminář - povídání o poruchách příjmu potravy, Anabell a jeho službách pro větší skupinu studentů nás prosím kontaktujte na e-mailu praha@anabell.cz nebo na telefonu 775 904 778.

Nově - terapeutická skupina

- viz web Praha - služby

Krizová linka Anabell

Tel.: 848 200 210 (ZDARMA)
Nabízí prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu krizovou intervenci, podporu a kontakty na odborníky (psychology, psychiatry). Je určena jak osobám s poruchami příjmu potravy, nevhodnými stravovacími návyky a postoji, tak i jejich rodinným příslušníkům a přátelům.
Linka je v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00 hod. a hovořit s vámi budou odborní pracovníci O. s. Anabell v Brně.

Andělská křídla

Adresa: Hekrova 805, Praha 4, 149 00
Kontakt: Jaroslav Nejdl
Email: andelska.kridla@centrum.cz  
Tel.:  +420 720 331 629
Web: www.andelska-kridla.websnadno.cz
Činnost: osvětová činnost a volnočasové aktivity, výlety, návštěva kulturních akcí
Zkvalitnění života uživatelů psychiatrických služeb
Kapacita: 30 osob

Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Praha

Adresa: Zvonařova 6, Praha 3, 130 00
Prostory jsou umístěny v blízkosti náměstí  Jiřího z Poděbrad, cca pět minut od zastávky metra A nebo tramvajové zastávky č. 11.
Kontakt: Ing. Lenka Flášarová, Jiří Ledvinka, PhDr. Dana Kubečková, Ph.D.
Tel.: 222 717 124, 774 448 333
Email: csdz@seznam.cz, info@csdz.cz
Web: www.csdz.cz
Poslání: pomoc lidem trpícím duševní nemocí nebo lidem nacházejícím se v psychické krizi. Cílem společnosti je nápomoc při hledání řešení v tíživé osobní i sociálních situaci těchto lidí. Na jedné straně podporuje potenciál  těchto lidí formou svépomocných aktivit (potenciálu jejich práce, znalostí a názorů), na druhé straně úzce spolupracuje s odborníky z oborů péče o duševní zdraví.   
Cílová skupina: lidé s duševní nemocí
Činnost: Poskytování služeb odborníky z oblasti psychoterapie a psychiatrie
- psychosociální poradna, skupinová psychoterapeutická setkání, psychiatrická poradna, kurzy duševní hygieny a zvládání stresu v každodenní situaci, kurzy komunikace a mezilidských vztahů

Zájmové kroužky, programy a akce

- poradenské a vzdělávací kurzy se zaměřením na zaměstnání a adaptaci jedince ve
  společnosti, přednášky, muzikoterapeutická setkání, cvičení jógy, počítačové kurzy:  Základy práce s PC a internet, MS Office (Word, Excel, Outlook)

Sociální poradenství

Tel: 774 448 333
E-mail: lenka@labrix.cz, csdz@seznam.cz
Sociální poradenství pod vedením Ing. Lenky Flášarové se koná v pondělí, ve středu a čtvrtek v odpoledních hodinách, je nutné se objednat předem.
Poskytujeme také sociálně terapeutické aktivity (viz klubové činnosti), provázení a terénní služby.

Psychiatrická poradna

Tel: 774 448 333
E-mail: kacaglaslova@seznam.cz, denisajasova@yahoo.com 
Psychiatrická poradna pod vedením MUDr. Kateřiny Gláslové a MUDr. Denisy Jasové se koná 2 x za 14 dní vždy v pondělí a v úterý; je nutné objednat se předem.
Pondělí: 15,00 – 18,00 - MUDr. Kateřina Gláslová
Úterý: dopolední i dopolední hodiny po dohodě – MUDr. Denisa Jasová

Skupinová psychoterapie

Tel: 608 260 463
E-mail: gustav.bizik@post.cz
Skupinová psychoterapie spočívá ve výpomoci lidem v jejich duševních obtížích při setkáních s druhými, kdy je možno nalézt nová přátelství a zároveň v zrcadle druhých získat nový přijímající pohled na sebe sama.
Skupinová terapie pod vedením MUDr. Gustava Bízika se koná 1 x týdně ve středu od 17,00 – 19,00 hod.

Přednášky a semináře

Přednáškové kurzy jsou zaměřeny na celou řadu témat, především z oboru psychologie, ale také ze souvisejících oblastí filozofie, religionistiky, mytologie a sociologie.
A to s tím cílem, že skutečná adaptace člověka v životě a v zaměstnání spočívá v nalezení vnitřního smyslu života a v jeho realizaci směrem k druhým lidem a přírodě.
Kurzy a přednášky se konají 2 x měsíčně v úterý od 18,00 hod.
pod vedením RNDr. Petra Boba, Ph.D, Marka Šusty, Ph.D., PhDr. Josefa Pavláta a dalších odborníků

Klubové aktivity

Relaxačně kondiční cvičení s fyzioterapeutkou

čtvrtky 14,00 - 15,00 pod vedením Mgr. M. Köhlerové
Tel: 728 189 632
E-mail: m.kohlerova@volny.cz
bližší informace na www.zdravecviceni.kvalitne.cz

Tréninky stolního tenisu

Pátky 14,00 –  pálku je možné zapůjčit na místě, sportovní oblečení a obuv sebou; je vhodné se telefonicky objednat na  tel: 723 569 532

Počítačové kurzy

Připravujeme:
Počítačové kurzy, které se budou konat  jednou za 14 dní v pátek v 16,30 – 18,00 pod vedením Pavla Řehoře (Základy práce s PC a internet, MS Office – Word, Excel)
Předběžné informace na Tel: 774 448 333.

Fokus Praha, Svépomocný klub MOSTY

Adresa: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
Kontakt: Ctibor Lacina
Tel.: 233 553 303, 777 800 687
Email: mosty@fokus-praha.cz
Web: www.fokus-praha.cz
Cílová skupina: lidi s duševním onemocněním
Činnost: Program Mosty funguje od ledna 2009 v rámci sociální služby Socioterapeutická dílna Cedra  (Centrum denních rehabilitačních aktivit)  jako samostatný nízkoprahový program. Aktivity programu  je možno čerpat anonymně a jsou  určeny primárně pro osoby  dlouhodobě hospitalizované v Psychiatrické léčebně Bohnice. Nabízí klientům léčebny Bohnice (a nejen jim) místo, kde mohou každé pondělí, středa a čtvrtek od 13 do 17 hodin příjemně strávit čas mimo léčebnu. Poskytují i doprovody z pavilonů a zpět pro klienty bez volných vycházek. Okamžitá kapacita klubu je 20 klientů. Pravidelná setkání v Klubu doplňují nepravidelné akce pořádané  mimo vlastní prostor klubu, například výlety a návštěvy kulturních zařízení.
Na opakované žádosti klientů se začala v omezené míře provozovat i asistenční služba zaměřená na pomoc při nákupech a drobných pochůzkách v okolí léčebny v Bohnicích.

Občanské sdružení Kolumbus

Adresa: Keplerova 712/32, Ústí nad Labem 400 07
Kontakt: Jan Jaroš
Tel.: 475 207 775
Email: jan.f.jaros@seznam.cz
Web: www.os-kolumbus.org

Činnost:
Pacientští důvěrníci a advokáti
Činnost pacientských důvěrníků a advokátů, poradenství v oblasti práce, hospitalizace, sociální politiky, bydlení pro duševně nemocné pacienty v psychiatrických léčebnách a nemocnicích. Max. kapacita: 1600 osob/3200 kontaktů.

Volnočasové aktivity
Pořádání výletů, výstav, pobytů.

VIDA

Adresa: V Horkách 12, 140 Praha 4 – Nusle
Tel.: 233 372 668, 775 585 352
Email: vida@vidacentrum.cz
Web: www.ivida.cz, www.vidacentrum.cz
Činnost: VIDA = španělsky život, Vize – Informace – Důvěra – Asistence, Vida, co dokážeme
Motto: „KOMU JE RADY, TOMU JE POMOCI“
VIDA je celorepubliková uživatelská organizace (tzn. organizace lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí), která smysluplně využívá osobní příběh v pomoci stejně handicapovaným lidem, jejich rodičům a příbuzným i široké veřejnosti.
Občanské sdružení VIDA je nestátní neziskovou organizací, která od roku 2003 pracuje v oblasti duševního zdraví a nemoci.

VIDA centrum PRAHA

Adresa: Nuselská 163/41, 140 00 Praha 4
Tel.: 775 585 153, 775 585 353
E-mail: praha@vidacentrum.cz, spanihelova@vidacentrum.cz
Kontaktní pracovník: Bc. Lenka Španihelová
Web: www.ivida.cz, www.vidacentrum.cz
Činnost: Odborně sociální poradenství. Poradenství poskytují lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Poradci poskytují poradenství a podporu na základě vlastních zkušeností a prožitků. VIDA centrum rozšiřuje možnosti nízkoprahově dostupných informací a poradenství v oblasti duševní nemoci a zdraví, o systému péče o duševní zdraví, o poskytovatelích a uživatelích služeb, a to ve vybraných regiónech i na úrovni ČR. Neméně významným cílem je pomoc při snížení stigmatizace duševně nemocných, usnadnění orientace v síti zdravotně sociálních služeb v daných regionech. Důležité je i povzbuzení a podpora klientů v jejich životní situaci. Služby jsou anonymní a bezplatné.
Max. kapacita: 500 intervencí za rok.

Aktivizace a podpora uživatelských aktivit

Adresa: V Horkách 12, 140 00 Praha 4
Tel.: 233 372 668, 775 585 350
E-mail: styblikova@vidacentrum.cz
Kontaktní pracovník: Mgr. Jitka Styblíková
Web: www.ivida.cz
Činnost: Asistenční a poradenská činnost pro uživatelské organizace nebo svépomocné skupiny. Pomoc a podpora při vzniku svépomocných skupin. Obsahem této služby je zejména seznámení se s fenoménem svépomoci, se systémem péče o duševně nemocné a pomoci při rozhodování a sestavování pravidel pro svépomocné skupiny. Jde zejména o nastavení pravidel fungování, o pomoc při sestavování jejich plánu činnosti. Na začátku jde hlavně o možnost setkání, konzultací k různým probl. situacím. Podpora spolupráce mezi těmito organizacemi a skupinami.

MAJRA

Adresa: V Horkách 12, 140 00 Praha 4
Tel.: 233 372 668, 775 585 351
E-mail: podgornych@vidacentrum.cz
Kontaktní pracovník: Mgr. Mirka Podgornych
Web: www.ivida.cz
Činnost: MAJRA je Mediální skupina, ve které pracují lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, koordinátorem je profesionál. Spolupracuje na osvětových kampaních a připravuje osvětové materiály. Spolupracuje s médii jako je TV, noviny, časopisy, … Natáčí krátké dokumenty. Max. kapacita: 15 lidí.

Program pro školy

Adresa: V Horkách 12, 140 00 Praha 4
Tel.: 233 372 668, 775 585 356
E-mail: kleinova@vidacentrum.cz
Kontaktní pracovník: Bc. Mariana Kleinová
Web: www.ivida.cz
Činnost: Pracovníci této skupiny jsou lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, koordinátorem je profesionál. Hlavní činností této skupiny je pořádání besed a přednášek na školách, pro širokou veřejnost, NNO atd. dle dohody. Program přispívá svojí činností mimo jiné k destigmatizaci duševní nemoci a k informovanosti veřejnosti o dané problematice. Sekundárně má pozitivní vliv na členy skupiny, kterými jsou lidé s duševní nemocí. Jejich působení v programu přispívá k jejich posílení sebevědomí, mají pocit užitečnosti a necítí se vyřazení ze společnosti. Max. kapacita: 20 lidí.

Partneři

VIDA o.s.Green Doors o.s. Fokus Praha o.s. Občanské sdružení BAOBAB Bona - Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení ESET-HELP