Připomínky k obsahu

Připomínky a náměty k obsahu portálu nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Vyplnit kontaktní formulář

Slovníček pojmů

PROFESE TITUL ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ SPECIALIZACE Jiné

Psychiatr

MUDr.

Lékař, lékařská fakulta

Psychiatrie

  1. nebo 2. atestace)

 

Psycholog

Mgr., PhDr.

Vysokoškolské studium  jednooborové psychologie

Klinická psychologie (atestace)

 

Psychoterapeut

MUDr., Mgr., PhDr.

Lékař, psycholog

výcvik v psychoterapii (např. individuální, skupinové, rodinné)

Postgraduální  vzdělání, nemá zvláštní titul, ale certifikát ano

Rodinný terapeut

MUDr., Mgr., PhDr.

Lékař, psycholog

Výcvik v psychoterapii, ev. rodinné terapii,

certifikát

Psychiatrická sestra

Bc., DiS.

Střední zdravotnická škola a pomaturitní specializační vzdělání  nebo VZŠ v oboru sestra pro psychiatrii

Doplňkové vzdělávací kurzy

Možnost poskytování péče ve vlastním prostředí pacienta

Sociální pracovník

Mgr., Bc., DiS., PhDr.

VOŠ -  sociální práce, , sociální pedagogika, sociální a humanitární práce, charitní a sociální činnost.
VŠ vzdělání – sociální práce, sociální politika, právo nebo speciální pedagogika.
Akreditované kurzy u sociálních pracovníků s praxí.

Podle praxe v zaměstnání (např.měst.úřad, nemocnice) nebo praxe u  cílové skupiny (mentálně retardovaní, zbavení svéprávnosti ap.)

Mohou  se stát  např. veřejnou opatrovnicí

Case manager
(Případový pracovník)

Mgr., Bc., DiS

Sociální práce, zdravotní sestra, psychiatrická sestra

Specializační kurzy

Průvodce klienta službami; přemosťuje

Ergoterapeut
(Pracovní  terapeut)

(Bc.)

Vyšší  odborné,  bakalářské vysokoškolské – fakulta lékařská nebo zdravotnických studií

Ergoterapie, rehabilitace

 

Socioterapeut

(Bc., Mgr.)

Sociální práce, speciální pedagogika aj.

odborník specializovaný na sociální diagnostiku a léčbu

 

Partneři

VIDA o.s.Green Doors o.s. Fokus Praha o.s. Občanské sdružení BAOBAB Bona - Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení ESET-HELP