Připomínky k obsahu

Připomínky a náměty k obsahu portálu nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Vyplnit kontaktní formulář

Organizace rodičů a příbuzných

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET – HELP

Adresa: Hekrova 805, 149 00 Praha 11
Email: esetfamily@centrum.cz
Web: www.esetfamily.wz.cz
Kontaktní osoba: Anna Vaculíková,  Kateřina Kostlánová, 733120332      

Svépomocná rodičovská skupina je určena pro rodinné příslušníky nebo přátele, kteří mají ve své blízkosti člověka s duševním onemocněním, a přítomnost nemoci významně zasahuje do jejich každodenního života. Tito lidé se jistě chtějí dozvědět co nejvíce o duševním onemocnění - proč přichází, jak ho lze léčit, co pro to sami můžeme udělat, jak porozumět svým blízkým nemocným - jejich potížím a stavům, a jak se přestat bát, že jsou v takové situaci sami a nemají si o tom s kým popovídat.

Je příležitostí poznat další lidi, kteří se octli v podobné situaci, vzájemně si vyměnit zkušenosti, poskytnout podporu a povzbuzení či zjistit, jak podobnou situaci zvládají v jiných rodinách. Rodinní příslušníci jsou pro zvládání onemocnění velmi důležití. Mohou pomoci, zejména jsou-li dostatečně informováni o svých možnostech. Každé setkání má konkrétní téma, které je dopředu známé a skupina si ho volí podle svých aktuálních potřeb.

Svépomocná skupina nabízí setkání rodičů, ostatních příbuzných a přátel lidí s duševním onemocněním, kteří se chtějí jedenkrát měsíčně sejít s příjemnými lidmi, aby si popovídali o tom, co je trápí, ale i co se jim daří - souvislosti se soužitím s duševně nemocným člověkem. Můžete si popovídat, poradit se, postěžovat, vypít kávu nebo čaj. Účastníci svépomocné skupiny mají možnost absolvovat ucelený edukační (výukový) kurs.

Svépomocná rodičovská skupina ESET - Family se schází v počtu 12 osob přibližně 3 roky, pod odborným dohledem občanského sdružení ESET - HELP.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONDŘEJ

Adresa: Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Ing. Karel Lukáš

Svépomocná skupina ONDŘEJ

V objektu DPS „Ondřejov“ se první úterý v měsíci od 17.00 – 19.00 schází svépomocná skupina rodinných příslušníků pacientů. Vyměňují si zde zkušenosti o nemoci blízké osoby, o možných způsobech, jak na projevy nemoci reagovat, a především si uvědomují, že tato nemoc nepostihla jen jejich rodinu.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OZVĚNA

Adresa: Fokus Praha, Dolákova 24, 181 00 Praha 8 – Bohnice

SYMPATHEA, o. p. s.

Adresa: Bulharská 26, 101 00 Praha 10
Tel.: 284 828 568, 776 061 541, Fax: 241 444 825
Web: www.sympathea.cz
E-mail: sympathea@sympathea.cz
Činnost:
Aktivity společnosti Sympathea o.p.s.

  • poradna Praha
  • telefonní linka (tel.: 284 828 568, mobil: 723 942 835, 736 675 070)
  • aktivní účast na konferencích a seminářích
  • zakládání rodičovských organizací v České republice
  • lobbying
  • přednášková činnost
  • publikační činnost
  • koordinace dalších rodičovských aktivit

Partneři

VIDA o.s.Green Doors o.s. Fokus Praha o.s. Občanské sdružení BAOBAB Bona - Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení ESET-HELP