Připomínky k obsahu

Připomínky a náměty k obsahu portálu nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Vyplnit kontaktní formulář

O nás

Vážení návštěvníci této stránky,

vítáme vás v prostoru, v němž můžete získat informace, které možná potřebujete.
Předpokládáme, že máte své důvody, proč hledáte právě zde. Možná vy, možná někdo z vašich blízkých má nějaké duševní problémy.

Možná pracujete ve zdravotnictví nebo sociálních službách a máte za to, že péče, kterou poskytujete, potřebuje doplnit službami z další sféry.

Autory tohoto portálu jsou profesionálové, kteří si za roky, kdy pomáhají duševně nemocným, ověřili, že léčba a rehabilitace lidí s duševními problémy může být úspěšná, a to za dvou předpokladů:  jednak že se těmto lidem a jejich okolí dostane včas informace, jaký jejich problém je, co mohou dělat, co se dá dělat, kam se obrátit, a jednak že zdravotní a sociální péče budou spolupracovat.

Tento portál poskytuje informace pro lidi s duševními potížemi a odborníky, kteří žijí nebo pracují na území hl.m.Prahy či blízkého okolí. Je rozdělen do několika sekcí:

  • Odborníkům, kteří hledají  základní informace o spolupráci zdravotní a sociální sféry, je ku pomoci stránka Jsem odborníkem a potřebuji více pomoci;
  • Pro lidi, kteří mají pocit, že s nimi po duševní stránce něco není v pořádku, ale nejsou si jisti a chtějí se dozvědět, zda potřebují odbornou pomoc, je stránka Ještě jsem se neléčil a cítím potíže;
  • Pro ty, kdo už vědí, že pomoc potřebují nebo se už léčí, a chtějí získat základní orientaci v tom, co léčba obnáší, kterými problémy se která služba zabývá a kdo ji v Praze poskytuje,   je stránka Už jsem se léčil, ale potřebuji další pomoc;
  • Těm, kdo mají pocit, že někdo z jejich okolí potřebuje odbornou pomoc v duševní oblasti, může dát odpovědi na jejich otázky stránka Můj kamarád nebo příbuzný je nemocný;

Souhrnné informace o poskytovatelích služeb péče o lidi s duševními problémy můžete najít na stránkách Krizová centra a služby  a Linky důvěry  -  tam najdete adresy, kam se lze obrátit na „první pomoc“, Ambulance klinické psychologie  - seznam pracovišť klinické psychologie, která se zabývá duševními potížemi a problémy ve vztazích, které člověk není schopen řešit sám, Psychoterapeutické služby poskytují pomoc při zlepšování orientace ve svých postojích, přáních a potřebách, orientace ve vztazích k ostatním lidem; specializovaná psychiatrická pracoviště zabývající se duševními nemocemi najdete na stránkách Ambulance psychiatrů   a Lůžková psychiatrická péče.

Rodičům a příbuzným, kteří mají zajisté a pochopitelně problémy spojené s nemocí jejich příbuzných, je určena stránka Organizace rodičů a příbuzných – tam lze získat spojení na sdružení, jejichž členové probírají a řeší své podobné či společné  problémy.

Důležitou složkou rehabilitace duševně nemocných je tak zvaná svépomoc – lidé tu spolupracují na prosazování zájmů a potřeb nemocných a nacházejí i přátelské prostředí, prosté předsudků. Seznam takových organizací najdete na Svépomocné organizace.

Věříme, že Vám naše stránky pomohou při hledání pomoci či spolupráce  a přejeme Vám hodně zdaru.

Partneři

VIDA o.s.Green Doors o.s. Fokus Praha o.s. Občanské sdružení BAOBAB Bona - Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení ESET-HELP