Připomínky k obsahu

Připomínky a náměty k obsahu portálu nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Vyplnit kontaktní formulář

Manželské a rodinné poradny

Obecný popis poskytované služby

Dle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., je Poradna poskytovatelem odborného sociálního poradenství - poskytuje odborné poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý v důsledku nečekaných změná a zvýšených životních nároků. Většina klientů přichází s partnerským, manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází. Jde především o pomoc v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů se sociálním okolím. Více informací o rodinném poradenství lze získat i na stránkách Asociace manželských a rodinných poradců -  www.amrp.cz

Cílová skupina

Jednotlivci, partneři, manželé a rodiny, kde v popředí problémů jsou neshody v interpersonálních vztazích.

Druhy služeb:

 1. sociálněprávní poradenství
 2. psychologické poradenství
 3. zprostředkování kontaktů na další odborníky pro otázky týkající se rodinného, manželského, partnerského a osobního života (např. právníka, psychiatra, sexuologa)

Poradna patří mezi nízkoprahová zařízení:

 1. služby poradny jsou bezplatné (viz. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)
 2. k návštěvě není třeba doporučení
 3. chcete-li, můžete vystupovat anonymně
 4. můžete k nám přijít odkudkoli, místo vašeho bydliště není rozhodující
 5. můžete navštívit kterékoli pracoviště - máte právo svobodné volby konzultanta (k jejímu omezení může dojít jen s ohledem na kapacitní možnosti jednotlivých pracovníků)
 6. můžete přijít sám /sama, přítomnost dalšího člena rodiny není nezbytná; řadu problémů se daří zvládnout i bez ní.

Nejčastější problémy, s nimiž lidé do poradny přicházejí

 1. nedorozumění a hádky
 2. odcizení ve vztahu
 3. rozhodování o rozvodu a porozvodovém uspořádání rodinných záležitostí
 1. vyrovnávání se s partnerovým opuštěním
 2. sociálně právní problémy rodiny
 3. problémy soužití více generací
 4. vztahy mezi rodiči a dospívajícími dětmi
 5. podezření z nevěry, odhalení nevěry a žárlivost
 6. nesoulad povah a zájmů
 7. volba životního partnera
 8. problémy se seznamováním
 9. rodičovská bezradnost při výchově dětí
 10. problémy vztahů v rodinných firmách
 11. a řada dalších rodinných, manželských, partnerských i individuálních problémů

Institut pro výzkum rodiny

Soukromá poradnaAdresa: Vinohradská 14; 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba: Magdalena Frouzová
Email: magdalena.frouzova@cmail.cz
Www: http://www.psychoterapie.info/
Telefon: 602642616

Centrum sociálních služeb Praha

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze poskytuje své služby nepřetržitě  od r. 1967, kdy byla založena pod názvem „Stálá manželská poradna“.  Později nesla název Manželská a předmanželská poradna. Současný název je z r. 1990.
Za dobu její existence ji vyhledalo bezmála 180 000 klientů a uskutečnilo se zhruba 1 000 000 konzultací. V současné době má poradna v Praze 8 pracovišť v různých městských částech. Pracuje v ní cca 25 odborníků, převážně psychologů. Tým doplňují sociální pracovnice a externě spolupracují právníci a psychiatr.

Praha 1

Poradna Rytířská

Kontakty a podrobnosti:
http://www.csspraha.cz/24832-poradna-rytirska

Praha 2

Poradna Mánesova

Kontakty a podrobnosti:
http://www.csspraha.cz/24836-poradna-manesova

Praha 3

Informační a poradenské centrum Viola

Kontakty a podrobnosti:
http://www.csspraha.cz/24868-informacni-a-poradenske-centrum-viola

Praha 4

Poradna Severní

Kontakty a podrobnosti:
http://www.csspraha.cz/24838-poradna-severni

Praha 6

Poradna Mařákova

Kontakty a podrobnosti:
http://www.csspraha.cz/24834-poradna-marakova

Praha 8

Poradna Trojská

Kontakty a podrobnosti:
http://www.csspraha.cz/24835-poradna-trojska

Poradna Novákových

Kontakty a podrobnosti:
http://www.csspraha.cz/24839-poradna-novakovych

Triangl - centrum pro rodinu

Triangl je specializované pracoviště nabízející psychologické, terapeutické a poradenské služby rodinám a jejich jednotlivým členům, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.

Kontakty a podrobnosti:
http://www.csspraha.cz/24841-triangl-centrum-pro-rodinu

Praha 12

Pracoviště Jordana Jovkova

Kontakty a podrobnosti:
http://www.csspraha.cz/24837-poradna-jordana-jovkova

Partneři

VIDA o.s.Green Doors o.s. Fokus Praha o.s. Občanské sdružení BAOBAB Bona - Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení ESET-HELP