Připomínky k obsahu

Připomínky a náměty k obsahu portálu nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Vyplnit kontaktní formulář

Krizová centra a služby

Krizová centra poskytují neodkladnou, bezbariérovou a nestigmatizující psychiatrickou péči. Poskytují různé formy krizové intervence (telefonická, tváří v tvář) a též krátkodobý pobyt na lůžku s intenzivním terapeutickým programem. Poskytují zdravotní péči občanům, u nichž došlo k takovému zhoršení psychického stavu, ve kterém je nutná akutní krátkodobá psychiatricko-psychologická intervence při pobytu na krizovém lůžku, avšak stav nevyžaduje psychiatrickou hospitalizaci.

Nutnou podmínkou pro funkci centra je dostupnost psychiatra po dobu 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Tuto podmínku splňují v Praze pouze dvě psychiatrická krizová centra:

Krizové centrum RIAPS

Chelčického 39, Praha 3
http://www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps

Je součástí Centra sociálních služeb Praha. Poskytuje krizovou intervenci, individuální a skupinovou psychoterapii, relaxační techniky, farmakoterapii a sociální poradenství. Služby jsou dostupné nepřetržitě, včetně linky důvěry, jsou doplňovány i možností krátkodobé hospitalizace na lůžkovém oddělení k překlenutí krizového období a možností krátkodobého pobytu v denním stacionáři. Tým tvoří psychologové, psychiatři, zdravotní sestry a sociální pracovníci.

Centrum krizové intervence

Ústavní 91, Praha 8
http://www.plbohnice.cz/home3/cz

Je jednou ze služeb poskytovaných Psychiatrickou léčebnou v Praze -Bohnicích. Jde o nízkoprahové zařízení, které poskytuje pacientům akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v situaci psychické krize. Centrum je dostupné nepřetržitě, bez objednání, jeho součástí je linka důvěry. Kromě možnosti krátkodobé hospitalizace Centrum poskytuje i denní skupinově psychoterapeutický program, ambulantní konzultace a specializovanou skupinu pro lidi, kteří se vyrovnávají s následky akutního traumatu.

Mobilní krizové týmy

Mobilní krizový tým může být kombinován s činnostmi krizového centra nebo může být fungovat jako samostatná služba. Tým je obvykle složen z psychiatra, klinického psychologa, psychiatrické sestry nebo sociálního pracovníka. Poskytuje krizovou intervenci, neodkladné psychiatrické a psychologické vyšetření, farmakoterapii a emergentní psychoterapii přímo v místě rozvoje krizové situace.
Mobilní tým by měl mít nepřetržitou časovou dostupnost. Vzhledem k omezeným finančním možnostem služeb existuje v rámci Prahy v současnosti jeden mobilní tým, avšak s pouze   omezenou časovou dostupností:

Krizové oddělení Denního psychoterapeutického sanatoria

Medkova 2, Praha 4
http://www.ondrejov.cz/krizove-oddeleni
Služby krizového týmu jsou určeny jak pro pacienty, kteří již byli léčeni pro psychotickou poruchu, avšak v současnosti odmítají léčbu, tak pro ty, u nichž se psychotické onemocnění rozvíjí, odmítají však léčbu a na krizový tým se obracejí příbuzní nemocného. Tým se skládá z psychiatrů, klinického psychologa, psychiatrické sestry, sociálního pracovníka a dalších psychoterapeutů. Tým pracuje ve všedních dnech během obvyklé pracovní doby.

Krizový tým Fokus Praha

Libušina 5, Praha 2, Praha 2, 120 00
http://www.fokus-praha.cz/pomoc-v-krizi

Službu poskytujeme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním a jejich blízkým, kteří se ocitli v krizové životní situaci a potřebují pomoc.

Prostřednictvím osobních, telefonických a e-mailových konzultací, příp. výjezdů za klienty do jejich domácího prostředí nabízíme:

  • pomoc v orientaci ve složité osobní situaci a v jejím řešení
  • pomoc v předcházení a zvládání krizových situací spojených se zhoršením zdravotního stavu – pomocí poradenství, bezpečnostních dohod a osobní podpory
  • pomoc při zprostředkování jiných služeb Fokusu Praha nebo služeb dalších organizací
  • sociální poradenství v oblasti dávek, bydlení, práce atd.

Kontaktní místo pro krizovou pomoc je otevřeno ve všední dny od 10 - 20 hod.

Kontaktní údaje:
Adresa: Libušina 5, Praha 2 128 00
Telefon: 777 800 983
E-mail: krize@fokus-praha.cz

Partneři

VIDA o.s.Green Doors o.s. Fokus Praha o.s. Občanské sdružení BAOBAB Bona - Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení ESET-HELP