Připomínky k obsahu

Připomínky a náměty k obsahu portálu nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Vyplnit kontaktní formulář

Deklarace platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR

Kompletní text deklarace ke stažení ZDE.

Tisková zpráva k deklaraci ke stažení ZDE.

Připojte se k deklaraci - stáhněte si podpisový formulář.

Autoři a podporovatelé deklarace - aktualizovaný seznam zde.

Ohlasy a souvislosti v tisku:

4.10.2012: tisková zpráva ministerstva zdravotnictví

5.10.2012: článek v Lidových novinách "Reforma psychiatrie? Přesun péče blíž k pacientům"

11.10.2012: http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/happening-podporil-lepsi-zivot-pro-lidi-s-dusevni-nemoci-466969

11.10.2012: http://www.denik.cz/praha/happening-podporil-lepsi-zivot-pro-lidi-s-dusevni-nemoci-20121010-6x1a.html

11.10.2012: http://www.rozhlas.cz/radiowave/publicistika/_zprava/cas-na-zmenu-v-peci-o-dusevne-nemocne--1121931

 

Stručný obsah deklarace v několika odstavcích

Na porušování lidských práv v systému péče o duševně nemocné v ČR opakovaně upozorňují veřejný ochránce práv, pacientské a rodičovské organizace i mezinárodní instituce. Kritizované jevy jsou důsledkem nevyhovující podoby systému psychiatrické péče v České republice.

Velké psychiatrické ústavy jsou v řadě evropských zemí již minulostí nebo se transformují a počty lůžek v nich se stále snižují. Česká republika však má v poměru k počtu obyvatel stále velmi vysoký podíl psychiatrických lůžek následné péče dislokovaných ve velkých psychiatrických léčebnách.

Základem moderní péče o vážně duševně nemocné nemohou být dlouhodobé hospitalizace ve velkokapacitních psychiatrických léčebnách.

V Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, která se od února 2010 stala součástí našeho právního řádu, je zdůrazněna povinnost státu zajistit, aby „osoby se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na rovnoprávném základě s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickém prostředí.“

Řešením je komplexní proměna existujícího systému tak, jak proběhla či probíhá ve většině západních zemí. Proces transformace bude vyžadovat přechodné navýšení finančních zdrojů (investičních i neinvestičních) převážně ve fázi, kdy bude zapotřebí zajistit rozvoj nových služeb, a paralelně bude po jistou dobu nutné provozování současných institucionálních služeb, než dojde k jejich proměně. Na toto přechodné navýšení by bylo velmi vhodné využít možných zdrojů strukturálních fondů na období 2014–2020.

Žádáme proto, aby vláda formulovala Národní plán péče o osoby s duševním onemocněním s cílem transformace psychiatrické péče,
vytvořila Národní skupinu pro transformaci sytému péče o lidi s duševním onemocněním se zapojením příslušných resortních ministerstev, odborných společností, střešních organizací poskytovatelů a uživatelů péče, uskutečnila kroky k přeměně systému péče o lidi s duševním onemocněním s využitím strukturálních fondů.

Happening za lepší život pro lidi s duševní nemocí

Leták s programem happeningu ZDE

.      

Happening organizací pečujících o duševní zdraví lidí s duševním onemconěním i samotných klientů těchto služeb za zlepšení péče o lidi s duševním onemocněním v ČR a zlepšení kvality života lidí s duševní nemocí

Lidské je bláznit!

Palackého náměstí Praha, před Ministerstvem zdravotnictví

10. října 2012, 15:00 hod. (předpokládaná doba trvání je 1,5 – 2 h)

V české republice bylo podle údajů z roku 2010 v ambulantní psychiatrické péči ošetřeno zhruba půl miliónu lidí a 60 tisíc lidí hospitalizováno v lůžkových psychiatrických zařízeních.

Snažme se o lepší život těchto lidí!
Snažme se o transformaci psychiatrické péče z velkých léčeben na komunitní a teréní péči v přirozeném prostředí lidí, kteří tuto péči potřebují!

Program happeningu:

Loutkové divadlo
Ukázka taneční terapie
Kapela Le Kapr Michala Kašpara spol.
A další...

Na místě bude možné formou petice připojit svůj podpis pod deklaraci. 

Partneři

VIDA o.s.Green Doors o.s. Fokus Praha o.s. Občanské sdružení BAOBAB Bona - Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení ESET-HELP